نرخ محصولات فولادی تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی و کارخانجات میلگرد بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت. نرخ ورق اکسین و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

? اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام کردند. و برخی قیمت خود را ۲۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش دادند.

? نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ، نسبت به روز پنجشنبه ۴۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۳۵ هزار تومان کاهش یافت.

? تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، نسبت به روز پنجشنبه ۴۰ تومان کاهش یافت.

?نرخ انواع ورق (سیاه ،گالوانیزه،رنگی و روغنی) ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد. نرخ ورق اکسین ۵۰ تومان کاهش یافت.

_ قیمت انواع لوله های فولادی (صنعتی ، مبلی ، گازی و داربستی ) ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

_ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

_ نرخ نبشی ،ناودانی و سپری، ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ،نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن