ورق سیاه

ردیفضخامتحالتابعادمحل بارگیریقیمتتاریخ
۱۰۹۱۵رول۶*۱اصفهان۲۱۶۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۰۸۲۰رول۶*۱اصفهان۲۱۶۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۱۰۷۲۵رول۶*۱اصفهان۲۱۶۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۶۱۵رول۶*۱اصفهان۲۱۶۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۰۵۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۱۰۴۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۰۳۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۱۰۲۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۰۱۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۰۰۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۹۹۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۹۸۲۰رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۹۷۲۵رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۹۶۳۰رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۵۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۹۴۲۰رول۶*۱اصفهان۲۲۱۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۹۳۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۹۲۲۰رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۹۱۲۵رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹۰۳۰رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۸۹۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۸۸۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۸۷۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۶۲۰رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۸۵۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۴۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۳۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۸۲۱۵رول۶*۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۸۱۱۵رول۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۸۰۱۵رول۱اصفهان۲۲۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۷۹۱۵رول۱اصفهان۲۲۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۷۸۲۰رول۱اصفهان۲۲۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۷۷۱۰رول۶*۲اصفهان۲۷۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۶۱۰رول۶*۲اصفهان۲۷۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۷۵۲رول۱.۲۵اصفهان۲۳۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۴۲.۵رول۱.۲۵اصفهان۲۳۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۳۲رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۷۲۲رول۱.۲۵اصفهان۲۳۷۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۷۱۲رول۱.۲۵اصفهان۲۳۹۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۷۰۲رول۱.۲۵اصفهان۲۴۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۶۹۲رول۲اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۶۸۲رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۶۷۲رول۱.۲۵اصفهان۲۴۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۶۶۲رول۱.۲۵اصفهان۲۴۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۵۳رول۱.۲۵اصفهان۲۴۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۴۲رول۱.۲۵اصفهان۲۵۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۳۲رول۱اصفهانتماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۶۲۲رول۱.۲۵اصفهان۲۵۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۱۲.۵رول ۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۶۰۲رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۵۹۲رول۱.۲۵اصفهان۲۵۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۵۸۲رول۱.۲۵اصفهان۲۵۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۵۷۲رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۵۶۲رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۵۵۲رول۱.۲۵اصفهان۲۵۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۴۲رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۳۲رول۱.۲۵اصفهان۲۵۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۲۰/۵رول۱.۲۵اصفهان۳۷۰۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۱۲رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۰۲رول۱.۲۵اصفهان۲۵۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۴۹۲رول۱.۲۵اصفهان۲۵۱۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۴۸۲رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۷۲رول ۱.۲۵اصفهان۲۵۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴۶۲رول۱.۲۵اصفهان ۲۵۱۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۴۵۲رول۱اصفهانتماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۴۴۸رول۶*۱.۲۵اصفهان۲۳۸۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۴۳۱۰رول۶*۲اصفهان۲۸۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۴۲۸رول۶*۱.۲۵اصفهان۲۳۸۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۱۱۰رول۶*۲اصفهان۲۸۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴۰۱۰رول۶*۲اصفهان۲۸۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۹۱۰رول۶*۲اصفهان ۲۸۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۳۸۲۰رول۶*۲اصفهان۲۶۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۷۲رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳۶۲رول ۱*۲اصفهان۲۹۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۵۸رول۶*۱.۲۵اصفهان۲۳۸۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۴۱۰رول۶*۲اصفهان۲۸۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳۳۲رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۲۲رول۱اصفهانتماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۳۱۲رول۱.۲۵اصفهان۲۶۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳۰۲.۵رول۱اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۹۱۰رول۶*۲اصفهان۲۷۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۸۲رول۱اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۲۷۲رول۱.۲۵اصفهان۲۶۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۶۱۰رول۶*۲اصفهان ۲۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۵۲رول۱.۲۵اصفهان۲۶۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۴۲.۵رول۱.۲۵اصفهان۲۶۹۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۳۲.۵رول۱.۲۵اصفهان۲۴۹۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۲۲۲رول ۱اصفهان تماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۲۱۲۵رول۱.۵*۶اصفهان۲۴۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۰۸رول۶*۱.۲۵اصفهان۲۳۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱۹۱۰رول۶*۲اصفهان ۲۶۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۸۲۰رول۱.۵*۶اصفهان۲۵۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۷۱۰رول ۶*۲اصفهان ۲۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۶۸رول ۶*۱.۲۵اصفهان ۲۳۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۵۲رول ۱اصفهان تماس بگیرید۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۱۴۲رول۱اصفهان ۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳۱۰رول ۶*۲اصفهان ۲۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۲۲رول ۱.۲۵اصفهان ۲۵۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۱۱۰رول ۶*۲اصفهان۲۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۰۲رول ۱ اصفهان ۲۵۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۹۱۵رول۱.۵اصفهان۱۵۱۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۸۱۲رول۱.۵اصفهان۱۵۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۷۱۰رول۱.۵اصفهان۱۵۱۵۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۸رول۱.۵اصفهان۱۵۱۵۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۵۶رول۱.۵اصفهان۱۶۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۵رول۱.۵اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
۳۴رول۱.۵اصفهان۱۹۷۵۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۲۳رول۱.۵اصفهان۲۱۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۲رول۱.۲۵اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۷/۰۳

پروفیل

ردیفسایزضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل تحویلقیمتتاریخ
۱۱۲۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۳۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۱۱۴۰*۴۰۲۶۱۶.۲اصفهان۳۳۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۱۱۰۸۰*۴۰۲۶۲۴.۴اصفهان۳۳۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۹۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۴۱۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۰۸۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۴۱۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۱۰۷۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۳۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۰۶۴۰*۴۰۲۶۱۶.۲اصفهان۳۳۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۱۰۵۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۳۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۰۴۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۳۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۰۳۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۰۲۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۰۱۴۰*۴۰۲۶۱۶.۲اصفهان۳۴۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۱۰۰۴۰*۸۰۲۶۲۴.۴اصفهان۳۴۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۹۹۶۰*۶۰۲۶۲۴.۴اصفهان۳۴۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۸۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۴۶۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۹۷۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۴۶۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۹۶۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۴۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۹۵۳۰*۳۰۲۶۱۱.۵اصفهان۲۴۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۹۴۴۰*۴۰۲۶۱۵اصفهان۲۴۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹۳۴۰*۸۰۲۶۲۳اصفهان۲۴۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹۲۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۳۷۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۹۱۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۳۷۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۹۰۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۹۴۰*۴۰۲۶۱۶.۲اصفهان۳۴۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۸۸۲۰*۲۰۲۵۷.۷اصفهان۲۵۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۷۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۳۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۶۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۸۵۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۸۴۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۸۳۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۷۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۸۲۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۷۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۸۱۴۰*۴۰۲۶۱۶.۲اصفهان۳۴۷۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۸۰۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۷۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۹۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۷۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۷۸۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۴۷۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۷۴۰*۴۰۲۶۱۶.۲اصفهان۳۴۷۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۶۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۳۵۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۷۵۴۰*۴۰۲۶۱۶.۲اصفهان۳۵۰۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۷۴۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۵۴۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۷۳۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۵۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۷۲۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۵۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۷۱۳۰*۳۰۲۶۱۱.۵اصفهان۲۵۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۷۰۴۰*۴۰۲۶۱۵اصفهان۲۵۵۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۶۹۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۵۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۸۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۶۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۷۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۶۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۶۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۶۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۶۵۳۰*۳۰۲۶۱۱.۵اصفهان۲۶۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۴۴۰*۴۰۲۶۱۵اصفهان۲۶۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۶۳۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۶۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۶۲۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۶۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۶۱۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۶۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۶۰۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۶۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۵۹۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۶۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۵۸۳۰*۳۰۲۶۱۱.۵اصفهان۲۶۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۷۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۶۸۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۶۸۰*۴۰۰.۹الی۱.۲۵۶اصفهان۳۱۲۱۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۵۸۰*۴۰۱.۲۵۶۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۴۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان۳۶۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۳۴۰*۴۰۲۶۱۶.۲اصفهان۳۶۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۵۲۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۶۲۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۵۱۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۶۳۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۰۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۶۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴۹۲۰*۳۰۲۶۹.۵اصفهان۲۶۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۴۸۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۶۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۴۷۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۶۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۴۶۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۶۶۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۴۵۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان۲۵۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۴۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۶۷۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴۳۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۶۸۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۲۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۶۹۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۴۱۲۰*۳۰۲۶۹.۵اصفهان۲۶۸۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۰۱۳۰*۱۳۰۳۱۲۱۴۷اصفهان۲۴۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳۹۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۱۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۸۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۱۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۷۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳۶۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۱۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۵۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۱۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۳۴۲۰*۳۰۲۶۹.۵اصفهان ۲۷۰۰۰۰۱۴۰/۰۸/۱۹
۳۳۳۰*۳۰۲۶۱۱.۵اصفهان۲۷۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۲۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۱۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۱۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۲۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۳۰۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۹۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان۲۶۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۸۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۷۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان۲۶۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۶۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۲۵۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۲۴۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان۲۶۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۳۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۵۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۲۲۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۱۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان ۲۶۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۲۰۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان ۲۷۱۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۹۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان ۲۷۱۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۸۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان ۲۶۱۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۱۷۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان ۲۶۹۵۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۶۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان ۲۷۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۵۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان ۲۶۸۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۴۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان ۲۵۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۳۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان ۲۵۸۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۲۸۰*۴۰۲۶۲۳اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۱۷۰*۷۰۲۶۲۷اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۰۴۰*۴۰۲۶۱۵اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۹۶۰*۶۰۲۶۲۳اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۸۵۰*۵۰۲۶۱۹اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۷۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۲۳۲۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۲۰*۳۰۲۶۹.۵اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۵۲۰*۱۰۲۶۵.۷اصفهان۲۲۴۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۱۲۰*۱۲۰(ستونی۳)۳۶۱۳۶اصفهان۲۱۱۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۳۱۰۰*۱۰۰۳۶۵۶اصفهان۲۱۱۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۲۹۰*۹۰۳۶۵۱اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۸۰*۸۰۲/۵۶۳۸اصفهان۲۱۵۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳

پروفیل Z

ردیفارتفاعضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل بارگیریقیمتتاریخ
۱۰۷۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۳۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۰۶۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۲۴۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۱۰۵۲۰۲.۵۶۴۰اصفهان۲۲۴۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۴۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۳۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۰۳۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۳۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۱۰۲۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۳۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۰۱۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۳۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۱۰۰۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۳۰۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۹۹۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۳۹۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۹۸۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۳۹۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۹۷۲۲۲.۵۶۴۳اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۹۶۲۰۲.۵۶۴۱اصفهانتماس بگیرید ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۹۵۱۸۲.۵۶۴۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۹۴۱۸۲۶۳۲اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۳۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۲۹۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۹۲۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۲۹۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۹۱۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۲۹۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۹۰۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۲۹۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۸۹۲۰۲.۵۶۴۱اصفهان۲۲۹۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸۸۲۲۲.۵۶۴۳اصفهان۲۲۹۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۸۷۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۳۱۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۸۶۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۳۱۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۸۵۱۸۲۶۳۲اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۴۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۳۴۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۸۳۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۳۸۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۲۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۳۸۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۱۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۳۸۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۸۰۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۳۸۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۷۹۱۸۲۶۳۴اصفهان۲۴۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۷۸۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۳۸۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۷۷۱۸۲۶۳۲اصفهان۲۴۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۷۶۱۸۲.۵۶۴۰اصفهان۲۳۸۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۷۵۱۸۲.۵۶۳۲اصفهان۲۳۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۴۱۸۲۶۲۰اصفهان۲۴۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۷۳۱۸۲۶۲۰اصفهان۲۴۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۲۱۸۲.۵۶۳۰اصفهان۲۳۶۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۱۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۷۰۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۴۱۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۶۹۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۶۸۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۴۱۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۶۷۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۶۶۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۶۵۱۸۲.۵۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۶۴۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۳۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۲۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۱۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۶۰۱۸۲.۵۶۳۰اصفهان۲۴۶۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۹۲۰۲.۵۶۳۰اصفهان۲۴۶۷۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۵۸۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۵۷۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۴۸۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۵۶۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۵۵۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان۲۴۸۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۵۴۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۵۳۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان۲۴۹۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۲۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۱۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۰۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۹۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۸۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۴۷۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۴۶۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۵۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴۴۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان۲۴۹۵۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۴۳۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۴۲۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۴۱۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۴۰۲۲۳۶۵۲اصفهان۲۴۹۷۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۹۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۸۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان ۲۵۳۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۷۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۳۶۲۰۲.۵۶۴۱اصفهان۲۵۳۷۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۵۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳۴۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۳۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۲۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳۱۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۰۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۲۹۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان۲۵۳۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۲۸۲۰۲.۵۶۴۱اصفهان۲۵۳۷۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۷۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۵۳۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۶۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۷۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۲۵۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۵۳۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۴۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۷۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۳۱۸۲۶۳۰اصفهان۲۷۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۲۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۱۲۲۳۶۵۲اصفهان۲۵۳۷۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۲۰۱۸۲۶۳۰اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۹۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۸۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان ۲۵۳۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱۷۲۲۲.۵۶۴۳اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۶۱۸۲.۵۶۳۰اصفهان۲۴۹۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۵۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۴۲۰۲.۵۶۴۱اصفهان تماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۳۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۱۲۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۱۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۰۱۸۲۶۳۰اصفهان ۲۴۷۵۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۹۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۸۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان ۲۴۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۷۲۲۳۶۵۲اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۲۲۲.۵۶۴۳اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۵۲۰۳۶۴۹اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۲۰۲/۵۶۴۱اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۳۱۸۳۶۴۶اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۲۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۱
۱۸۲۶۳۰اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳

میلگرد

ردیفسایزحالت طول محل قیمتتاریخ
۱۰۹۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۷۸۵۰۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۰۸۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۳۵۰۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۱۰۷۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۱۸۵۰۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۰۶۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۳۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۰۵۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۹۳۵۰۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۱۰۴۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۶۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۰۳۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۸۳۵۰۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۱۰۲۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۸۵۰۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۰۱۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۷۳۵۰۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۰۰۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۷۳۵۰۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۹۹۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۹۸۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۹۷۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۹۶۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۵۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۹۴۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۳۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۹۳۱۴شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۵۵۴۵۰۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۹۲۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۵۶۴۵۰۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۹۱۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۵۸۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹۰۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۲۴۵۰۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۸۹۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۸۸۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۵۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۸۷۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۶۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۱۴۵۰۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۸۵۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۴۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۳۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۸۲۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۸۱۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۸۰۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۷۹۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۵۹۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۷۸۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۵۸۵۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۷۷۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۶۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۷۵۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۹۵۰۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۴۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۱۴۵۰۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۳۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۳۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۷۲۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۷۱۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۳۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۷۰۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۳۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۶۹۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۳۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۶۸۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۶۷۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۶۶۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۵۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶۴۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۳۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۶۲۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۱۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۶۰۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۹۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۵۹۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۹۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۵۸۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۹۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۵۷۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۹۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۵۶۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۵۵۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۴۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۳۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۲۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۱۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۰۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۷۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۴۹۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۹۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۴۸۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۷۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴۶۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۴۵۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۴۴۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۴۳۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۴۲۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۱۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴۰۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۹۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۳۸۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۶۹۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۷۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳۶۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۵۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۴۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳۳۸شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۷۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۲۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۳۱۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۸۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳۰۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۱۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۹۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۸۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۲۷۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۶۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۱۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۵۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۴۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۱۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۳۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۲۲۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۷۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۲۱۸شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۰۸شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱۹۸شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۸۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۷۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۷۸شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۶۱۲شاخه آجدار ۱۲اصفهان ۱۷۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۵۸شاخه آجدار ۱۲اصفهان ۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۱۴۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۶۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳۸شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۶۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۲۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۶۸۵۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۱۸شاخه آجدار ۱۲اصفهان ۱۶۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۰۸شاخه آجدار ۱۲اصفهان ۱۶۹۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۹۳۲شاخه آجدار۱۲اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
۸۲۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۲۷۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۷۲۵شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۲۲شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۲۷۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۵۲۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۱۸شاخه آجدار۱۲اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
۳۱۶شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۲۱۴شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳