قیمت میلگرد به تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۱

نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی بدون تغییر و کارخانجات میلگرد کاهش یافت .

نرخ پروفیل زد افزایش یافت و نرخ ورق سیاه ، قوطی پروفیل و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

? اکثرکارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش دادند.

? نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ، نسبت به روز چهارشنبه ۵۰ تومان کاهش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، نسبت به روز پنجشنبه ۵ الی ۴۰ تومان کاهش یافت.

? تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

?◽️نرخ انواع ورق سیاه ، نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ الی ۴۰ تومان کاهش یافت.نرخ ورق (کاویان ،گالوانیزه،رنگی و روغنی) ، بدون تغییر اعلام شد.

_قیمت انواع لوله های فولادی (صنعتی ، مبلی ، گازی و داربستی ) ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

? اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل ، نسبت به روز پنجشنبه۵۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

? اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد ، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ تومان افزایش یافت.

_نرخ نبشی ،ناودانی و سپری، ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

_محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ،نسبت به روز پنجشنبه ۱۲۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن