رکود سنگین در بازار – تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۲

سکوت توام با رکود سنگین حاصل از کاهش نرخ ارز به وضوح بر بازار مقاطع سایه افکنده است.

هرچند ماهیت بازار کاهشی است اما امروز با مقاومت در مقابل کاهش قیمت دربیشتر مبادی مواجه هستیم.
به نظر می رسد تمایل کلی بازار میلگرد بازگشت به کانال ۵ هزار تومان وشاید یک پله پایین تر باشد.
روندی که در طول یکسال اخیر بارها وبارها شاهد آن بوده ایم.
شاید بتوان عدد ۵ هزار تومان را سقف مقاومتی بازار میلگرد داخلی دانست.
که در صورت عبور بازار از این کانال سمت مصرف به سرعت آنرا پس می زند.
در مورد محصولات ذوبی به علت اینکه اکثر این محصولات (به خصوص تیرآهن ها)در کانال های بالایی خریداری شده اند. واز طرفی در کانال های قیمت معقول تری معامله می شوند.
شاید شیب کاهش کمتر باشد.
با گذشت از مرحله هیجانات سیاسی هفته قبل به نظر نمی رسد در روزهای آینده عوامل بیرونی بر بازار ارز فشار وارد کنند.
واحتمالا تا دو هفته آینده وعبور از تعطیلات شب های قدر شاهد روال عادی وآرامش نسبی در بازار مقاطع حاکم باشد.
طبق روال همه ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه مبارک شاهد ورود موج جدید تقاضا خواهیم بود.

منبع : اصفهان آهن