اخبار تاریخ ۹۸/۰۱/۲۱

اخبار آهن : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی افزایش یافت. دربخش محصولات ذوبی میلگرد اعلام نشد و تیرآهن افزایش یافت . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

?اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۲۵۰ تومان افزایش یافت.

➖ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ، اعلام نشد .

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۲۵۰ تومان افزایش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، نسبت به روز گذشته ۱۵ الی ۳۰ هزار تومان افزایش یافت.

?نرخ انواع ورق سیاه ، نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۱۵۰ تومان افزایش یافت.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، نسبت به روز گذشته ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

➖نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد ، اعلام نشد.

➖نرخ انواع لوله (داربستی ، گازی ،مبلی و صنعتی) ، اعلام نشد.

➖قیمت نبشی ، ناودانی و سپری ، اعلام نشد.

➖محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، اعلام نشد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، در مقایسه با روز گذشته ۲۰۰ تومان افزایش یافت.

اخبار آهن ، منبع : اصفهان آهن