اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

اخبار آهن : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد کاهش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت. ورق سیاه افزایش یافت و نرخ (لوله داربستی و صنعتی ، ورق گالوانیزه ،رنگی و روغنی) و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

? اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۱۵۰ تومان کاهش دادند.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ، در مقایسه با روز دوشنبه ۳۰ الی ۶۰ تومان کاهش یافت.

? نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۳۰ تومان کاهش یافت.

? نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۳۳ هزار تومان کاهش یافت.

?? نرخ انواع ورق سیاه ، نسبت به روز گذشته ۴۰ الی ۸۰ تومان کاهش یافت . نرخ ورق (گالوانیزه ،رنگی و روغنی) ، ۱۰۰ تومان کاهش یافت و ورق اکسین بدون تغییر اعلام شد.

نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل z ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

? نرخ انواع لوله ( داربستی و صنعتی )،در مقایسه با روز گذشته ۱۵۰ تومان کاهش یافت. نرخ لوله مبلی و گازی بدون تغییر اعلام شد.

نرخ نبشی ، ناودانی و سپری ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

? نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

اخبار آهن ، منبع : اصفهان آهن