اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

اخبار آهن : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن با تغییرات اعلام شد. نرخ قوطی پروفیل و پروفیل زد کاهش یافت. ورق سیاه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

?اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

?نرخ میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۸۰ تومان افزایش یافت.

?تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه ، با تغییرات اعلام شد.

?تیرآهن میلگرد ذوب آهن اصفهان بنگاه ،نسبت به روز گذشته ۵ الی ۲۵ هزار تومان افزایش یافت.

?نرخ انواع ورق سیاه، نسبت به روز گذشته ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. نرخ (اکسین، گالوانیزه،رنگی و روغنی) بدون تغییر اعلام شد.


?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی و پروفیل و پروفیل زد ، نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

_ نرخ انواع لوله (داربستی ،گازی ، میلی و صنعتی ) ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ قیمت نبشی ، ناودانی و سپری ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی( مفتول سیاه )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ تومان افزایش یافت.

اخبار آهن ، منبع : اصفهان آهن