اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

اخبار آهن : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی افزایش یافت. دربخش محصولات ذوبی میلگرد اعلام نشد و تیرآهن افزایش یافت . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

?اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

➖ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ، ۵۰ الی ۱۵۰ کاهش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، نسبت به روز گذشته ۸۰ الی ۱۴۰ تومان کاهش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

?نرخ انواع ورق سیاه ، نسبت به روز گذشته ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی و پروفیل ، نسبت به روز گذشته ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

➖ نرخ انواع لوله ( داربستی ،گازی ، مبلی و صنعتی ) اعلام نشد.

➖ قیمت نبشی ، ناودانی و سپری ،اعلام نشد.

➖ محصولات مفتولی (مفتول سیاه ) اعلام نشد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ،در مقایسه با روز گذشته ۱۴۰ تومان کاهش یافت.

اخبار آهن ، منبع : اصفهان آهن