افزایش قیمت اکثر محصولات ذوبی – اهم اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی و کارخانجات میلگرد افزایش یافت. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت . نرخ (مفتول سیاه، لوله مبلی ، رنگی و روغنی ) بدون تغییر اعلام شد و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

? اکثرکارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه‌‌ و بنگاه ، نسبت به روز گذشته ۴۰ الی ۶۰ تومان افزایش یافت.

?نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه‌‌ ، نسبت به روز گذشته ۳۰ الی ۵۰ تومان افزایش یافت.

? نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه ، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

?️نرخ انواع ورق سیاه و گالوانیزه ، نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت . ورق رنگی و روغنی نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

?قیمت انواع لوله های فولادی ( داربستی ، صنعتی و گازی) ، نسبت به روز گذشته ۱۰۰ الی ۱۳۵ تومان افزایش یافت .نرخ لوله مبلی بدون تغییر اعلام شد.

? اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد ، نسبت به روز گذشته ۱۰۰ الی ۱۵۰ تومان افزایش یافت .

?نرخ نبشی ،ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته طی دو مرحله ۲۰ الی ۳۰ تومان افزایش یافت .محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد

?️نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، نسبت به روز گذشته ۱۲۰ تومان افزایش یافت .

اخبار میلگرد و تیرآهن : منبع اصفهان آهن .