اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵

اخبار ۱۳۹۸/۰۲/۰۵

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد بدون تغییر و
تیرآهن افزایش یافت. ورق سیاه افزایش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

?️ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند و برخی قیمت خود را ۲۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش دادند .

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ تومان کاهش یافت.

◽️نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?️نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ الی ۱۳۰ تومان افزایش یافت.

? نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ الی ۴۰ هزار تومان افزایش یافت.

?نرخ انواع ورق سیاه ، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۳۰ تومان افزایش یافت . نرخ ورق (گالوانیزه ،رنگی، روغنی، اکسین و کاویان) ، بدون تغییر اعلام شد.

?️نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل z ، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ الی ۱۵۰ تومان افزایش یافت.

?️نرخ انواع لوله ( داربستی ، صنعتی، مبلی و گازی )،در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?️محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?️نرخ نبشی ، ناودانی و سپری ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?️ نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت.

اخبار ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ، منبع : اصفهان آهن