افزایش قیمت محصولات ذوبی – اخبار ۱۳۹۸/۲/۱۶

افزایش قیمت محصولات ذوبی اخبار ۱۳۹۸/۲/۱۶

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد بدون تغییر و اکثر محصولات فولادی افزایش یافت .در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت.نرخ انواع ورق ،مفتول سیاه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

_اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ،در مقایسه با روز گذشته ۳۰ تومان افزایش یافت .

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ تومان کاهش یافت .

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با هفته گذشته ۳۰۰ الی ۵۶۰ تومان افزایش یافت .

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، در مقایسه با هفته گذشته ۳۰ الی ۲۳۰ هزار تومان افزایش یافت .

_نرخ انواع ورق (سیاه ،گالوانیزه،روغنی و رنگی) ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل z ، در مقایسه با روز گذشته ۳۰ الی ۵۰ تومان افزایش یافت.

?نرخ انواع لوله ( داربستی ، صنعتی مبلی و گازی) ، در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان افزایش یافت.

? قیمت نبشی،ناودانی و سپری ، در مقایسه با روز گذشته ۷۰ الی ۱۴۰ تومان افزایش یافت.

_محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.


افزایش قیمت محصولات ذوبی – منبع : اصفهان آهن