اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

اخبار آهن :

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد کاهش و اکثر محصولات فولادی افزایش یافت .در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت.نرخ قوطی پروفیل کاهش و نرخ( ورق گالوانیزه ،رنگی ، روغنی ، مفتول و پروفیل زد) بدون تغییر اعلام شد. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

?اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز شنبه ۲۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ، در مقایسه با روز شنبه ۱۰ الی ۸۰ تومان افزایش یافت .

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با روز شنبه ۱۰ الی ۲۰ تومان افزایش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، در مقایسه با روز شنبه ۵ الی ۳۰ هزار تومان کاهش یافت .

?نرخ انواع ورق سیاه ، در مقایسه با روز شنبه ۳۰ الی ۸۰ تومان افزایش یافت. ورق (گالوانیزه ، روغنی و رنگی ) ، بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل ، در مقایسه با روز شنبه ۵۰ تومان کاهش یافت.

نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل z ، در مقایسه با روز شنبه بدون تغییر اعلام شد.

➖نرخ انواع لوله ( داربستی ، صنعتی مبلی و گازی) ، اعلام نشد.

? قیمت نبشی،ناودانی و سپری ، در مقایسه با روز شنبه ۳۰ تومان افزایش یافت.

محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، در مقایسه با روز شنبه بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، در مقایسه با روز شنبه ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

اخبار آهن ، منبع : اصفهان آهن