اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اخبار آهن :

نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی بدون تغییر و کارخانجات میلگرد کاهش یافت. و در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ ورق (گالوانیزه ، روغنی،رنگی) و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

? اکثرکارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش دادند.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ، نسبت به روز پنجشنبه ۳۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

? تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

? تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، نسبت به روز پنجشنبه با تغییرات اعلام شد.

?نرخ انواع ورق سیاه ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد. نرخ ورق (گالوانیزه ، روغنی،رنگی)، ۵۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

قیمت انواع لوله های فولادی (صنعتی ، مبلی ، گازی و داربستی ) ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

نرخ نبشی ،ناودانی و سپری، ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ،نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ تومان کاهش یافت.

اخبار آهن ، منبع : اصفهان آهن