اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

اخبار آهن :

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند.

نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه‌‌ و بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه‌‌ و بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

نرخ انواع ورق (سیاه ،گالوانیزه،روغنی و رنگی) ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل z ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

نرخ انواع لوله (داربستی، صنعتی، مبلی و گازی) ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

نرخ نبشی ، ناودانی و سپری ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، در مقایسه با روز گذشته ۸۰ تومان کاهش یافت.

اخبار آهن ، منبع : اصفهان آهن