اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

اخبار آهن : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی کاهش یافت. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن سبک کاهش یافت و تیرآهن سنگین بدون تغییر اعلام شد. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

?اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته ۵۰ الی۱۵۰ تومان کاهش یافت.

?نرخ میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه‌ و بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته ۳۰ الی ۱۲۰ تومان کاهش یافت.

? تیرآهن سبک ذوب آهن اصفهان درکارخانه، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ الی ۱۵۰ تومان کاهش یافت. تیرآهن سنگین بدون تغییر بدون تغییر اعلام شد .

? تیرآهن سبک ذوب آهن اصفهان دربنگاه ، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۳۰ هزار تومان کاهش یافت. تیر سنگین ۱۰ هزار تومان افزهش یافت.


?نرخ اکثر نرخ انواع ورق سیاه ( سیاه ، گالوانیزه ، روغنی ) ، در مقایسه با روز گذشته ۳۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش یافت. ورق کاویان و رنگی بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ اکثر تولیدکنندگاه قوطی و پروفیل، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

?نرخ اکثر تولیدکنندگاه پروفیل z در مقایسه با روز گذشته ۵۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

?نرخ نرخ انواع لوله ( داربستی ، صنعتی مبلی و گازی ) ،در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

اخبار آهن ، منبع : اصفهان آهن