افزایش نرخ میلگرد – اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . دربخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن افزایش یافت .نرخ ( ورق گالوانیزه،رنگی،روغنی و قوطی پروفیل) کاهش یافت نرخ نبشی ، ناودانی و سپری و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

?برخی کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند. و برخی ۲۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش دادند.

_نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۳۰ تومان کاهش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ،نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۶۰ تومان افزایش یافت.

? تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۳۰ هزار تومان کاهش یافت.

?نرخ انواع ورق سیاه ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .نرخ ورق (گالوانیزه ، رنگی و روغنی ) ، ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل ، نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

_نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

_نرخ انواع لوله (داربستی ، صنعتی ،گازی و مبلی) ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

? قیمت نبشی ، ناودانی و سپری ، نسبت به روز گذشته طی دو مرحله ۳۰ تومان افزایش یافت.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

_نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

منبع : اصفهان آهن