پروژه ها

شهرک طاووسیه

سوله شهرک طاووسیه

عنوان پروژه : شهرک طاووسیه مجری : شرکت کویر سوله کارفرما :مهندس کمال تاریخ شروع : ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تاریخ پایان : ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ مدت زمان انجام کار

مشاهده پروژه

اشنایی با المانهای ساندویچ پانل

با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف این سرزمین لازم است روشهای ساختمان سازی متناسب با ویژگیهای خاص منطقه

بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت. نرخ ورق گالوانیزه ، اکسین،

بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن ذوب آهن افزایش یافت. نرخ (ورق

بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت . نرخ ورق سیاه