دوشنبه بازار۱۳ مردادماه ۱۳۹۸

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات ذوبی میلگرد و فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن ذوبی افزایش یافت. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد و محصولات ذوبی میلگرد قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ تومان کاهش یافت.

_ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز شنبه ۲ الی ۵ هزار تومان افزایش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۳۰ تومان افزایش یافت.

_ نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی ) در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی، گازی و مبلی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ قیمت نبشی،ناودانی و سپری، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته ۶۰ تومان افزایش یافت.

‌‌ منبع : فولاد ۲۴