بررسی میزان مصرف فولاد در ساختمانهای فلزی

در ساختمانهای فلزی ، هزینه با توجه به میزان مصرف فولاد در هر متر مربع مساحت کف ( تصویر افقی ) یا متر مکعب ساختمان محاسبه می شود. هزینه ساخت و میزان مصرف فولاد به عوامل زیر بستگی دارد :

–  تعداد طبقات

–  بار اعمال شده به طبقات ( مرده و زنده )

–   دهانه ها در اطراف ستون

–   ضخامت سقف

–  سیستم سازه ای ( سیستم انتقال بارهای قائم و جانبی )