بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت . نرخ ورق سیاه و قوطی پروفیل کاهش یافت و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

_ ?اکثر کارخانه‌های میلگرد، محصولات ذوبی ، قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام کردند.برخی از کارخانه های میلگرد ۱۰ الی ۵۰ تومان قیمت خود را افزایش دادند.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه‌‌ و بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۶۰ تومان افزایش یافت.

?نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۶۰ تومان افزایش یافت.

?نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

?_ نرخ انواع ورق سیاه، در مقایسه با روز گذشته ۳۰ الی ۸۰ تومان کاهش یافت. ورق (گالوانیزه، رنگی و روغنی)، بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ الی ۷۰ تومان کاهش یافت.

_ نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل z، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ انواع لوله (صنعتی، داربستی، مبلی و گازی)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ نبشی، ناودانی و سپری، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ تومان افزایش یافت.


منبع : اصفهان آهن