بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت . نرخ ورق سیاه و قوطی پروفیل کاهش یافت و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

_ 🔺اکثر کارخانه‌های میلگرد، محصولات ذوبی ، قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام کردند.برخی از کارخانه های میلگرد ۱۰ الی ۵۰ تومان قیمت خود را افزایش دادند.

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه‌‌ و بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۶۰ تومان افزایش یافت.

🔺نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۶۰ تومان افزایش یافت.

🔺نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

🔻_ نرخ انواع ورق سیاه، در مقایسه با روز گذشته ۳۰ الی ۸۰ تومان کاهش یافت. ورق (گالوانیزه، رنگی و روغنی)، بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ الی ۷۰ تومان کاهش یافت.

_ نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل z، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ انواع لوله (صنعتی، داربستی، مبلی و گازی)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ نبشی، ناودانی و سپری، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ تومان افزایش یافت.


منبع : اصفهان آهن