بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ قوطی پروفیل و مفتول سیاه کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

? اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ تومان کاهش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

? تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۵ الی ۲۰ هزار تومان کاهش یافت.

?نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

? نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت.

? نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ انواع لوله ( داربستی،صنعتی، گازی و مبلی)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.


منبع : اصفهان آهن