بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ قوطی پروفیل و مفتول سیاه کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

🔴 اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ تومان کاهش یافت.

🔴تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻 تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۵ الی ۲۰ هزار تومان کاهش یافت.

🔴نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻 نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت.

🔴 نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔴نرخ انواع لوله ( داربستی،صنعتی، گازی و مبلی)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔴قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

🔴نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.


منبع : اصفهان آهن