بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن سنگین کاهش، تیرسبک بدون تغییر اعلام شد. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

⚪ اکثر کارخانه‌های میلگرد و تیرآهن سنگین قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ تومان کاهش یافت.

⚪ تیرآهن سبک ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?تیرآهن سنگین ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۳۰ تومان کاهش یافت.

? تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۲ الی ۱۵ هزار تومان کاهش یافت.

⚪ نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪?نرخ انواع لوله ( صنعتی، مبلی و گازی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.لوله داربستی ،۵۰ تومان افزایش یافت.

⚪ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان افزایش یافت.

منبع : اصفهان آهن