افزایش نرخ میلگرد – اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی و کارخانجات میلگرد بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی نرخ میلگرد و تیرآهن افزایش یافت. نرخ (ورق سیاه،نبشی و ناودانی) نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

? اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ الی ۱۵۰ تومان افزایش یافت.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

? تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ الی ۱۵۰ تومان افزایش یافت.

?_ نرخ انواع ورق سیاه، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت. نرخ ورق (گالوانیزه،رنگی و روغنی) بدون تغییر اعلام شد.

_ قیمت انواع لوله های فولادی (صنعتی، مبلی، گازی و داربستی ) ، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

_ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

_ نرخ نبشی، ناودانی و سپری،نسبت به روز پنجشنبه طی دو مرحله ۵۰ تومان افزایش یافت .

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز پنجشنبه ۱۵۰ تومان افزایش یافت.


منبع : اصفهان آهن