کاهش نرخ تیرآهن – اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. محصولات ذوبی، نرخ تیرآهن و میلگرد کاهش یافت . نرخ ( پروفیل زد، ورق سیاه، لوله مبلی، صنعتی، داربستی ) و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

_?اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز دوشنبه بدون تغییر اعلام کردند. برخی نیز ۲۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش دادند.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه‌‌ و بنگاه، در مقایسه با روز دوشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه‌‌، در مقایسه با روز دوشنبه بدون تغییر اعلام شد.

??نرخ تیرآهن سبک ذوب آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز دوشنبه ۵ الی ۱۰ هزار تومان کاهش یافت. تیر سنگین ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.

?_ نرخ انواع ورق سیاه، در مقایسه با روز دوشنبه ۲۰ الی ۱۵۰ تومان کاهش یافت. ورق (کاویان، گالوانیزه، رنگی و روغنی ) بدون تغییر اعلام شد.

_?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز دوشنبه بدون تغییر اعلام شد. پروفیل زد ۱۵۰ تومان کاهش یافت.

?_ نرخ انواع لوله (داربستی، صنعتی و مبلی )، در مقایسه با روز دوشنبه ۵۰ الی ۵۰۰ کاهش یافت. ورق گازی بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ نبشی، ناودانی و سپری، در مقایسه با روز دوشنبه بدون تغییر اعلام شد.

◽️محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز دوشنبه بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز دوشنبه ۱۳۰ تومان کاهش یافت.

منبع : اصفهان آهن