یکشنبه بازار به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

نرخ اکثر کارخانجات و بازار میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. محصولات ذوبی ،تیرآهن بدون تغییر و میلگرد کاهش یافت. نرخ پروفیل زد افزایش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

🔴اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ بازار میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ تومان کاهش یافت.

🔴 نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه‌‌، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔴 نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه‌‌، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان کاهش یافت.

🔴 نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔴 نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد، در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان افزایش یافت.

🔴 نرخ انواع لوله (داربستی، صنعتی، مبلی و گازی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔴 نرخ نبشی و ناودانی، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔴 محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته ۴۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن