نگاهی به آخرین آمارصنعت فولاد چین و روسیه

صنعت فولاد چین در فصل نخست سال ۲۰۱۹

🔹خبرها حاکی از آن است که در سه ماه نخست سال جاری چین توانست تولید داخلی فولاد خام را ۹.۹ درصد بالا ببرد و صادرات فولاد را نیز ۱۲.۶ درصد افزایش دهد که از برآورد های قبلی بهتر بود. نرخ بهره وری صنعت فولاد آن نیز در سطح قابل قبولی باقی ماند.

🔹از طرفی تولید فولاد چین در فصل نخست سال رکورد جدیدی ثبت کرد. بخش مسکن، زیرساخت های خطوط ریلی، لوازم خانگی و سایر صنایع پایین دست صنعت فولاد رشد خوبی داشتند. از این رو به رشد مصرف فولاد کمک نمودند./

🔵نگاهی به آخرین آمار صادرات فولاد روسیه

🔶 در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ روسیه ۴.۰۷ میلیون تن بیلت صادر کرد که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ ۳.۱۶ درصد رشد داشته است.

🔶همچنین قابل ذکر است روسیه رد ماه مارس حدود ۳۹۸.۵ هزار تن مقاطع فولادی صادر کرد که رشد ۳۲ درصدی نسبت به فوریه داشته است. صادرات ورق ماه مارس نیز ۱۲.۴ درصد رشد ماخانه داشت ولی در سه ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد کاشه یافته حدود ۲.۸ میلیون تن ثبت شد.فولادایران

منبع : فولاد ۲۴