محصولاد فولادی بازار در یک نگاه

نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی و کارخانجات میلگرد بدون تغییر اعلام شد .در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت. نرخ ورق سیاه افزایش یافت. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام کردند .

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۳۰ تومان کاهش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۱ الی ۳ هزار تومان کاهش یافت .

_ قیمت انواع لوله های فولادی (مبلی، گازی، صنعتی و داربستی )، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

?_ نرخ انواع ورق سیاه ،در مقایسه با روز پنجشنبه ۲۰ الی ۱۵۰ تومان افزایش یافت. ورق ( گالوانیزه، روغنی و رنگی )، بدون تغییر اعلام شد.

_ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ نبشی ،ناودانی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ محصولات مفتولی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ تومان کاهش یافت.

منبع : اصفهان آهن