محصولاد فولادی بازار در یک نگاه

نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی و کارخانجات میلگرد بدون تغییر اعلام شد .در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت. نرخ ورق سیاه افزایش یافت. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام کردند .

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۳۰ تومان کاهش یافت.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۱ الی ۳ هزار تومان کاهش یافت .

_ قیمت انواع لوله های فولادی (مبلی، گازی، صنعتی و داربستی )، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

🔺_ نرخ انواع ورق سیاه ،در مقایسه با روز پنجشنبه ۲۰ الی ۱۵۰ تومان افزایش یافت. ورق ( گالوانیزه، روغنی و رنگی )، بدون تغییر اعلام شد.

_ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ نبشی ،ناودانی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ محصولات مفتولی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ تومان کاهش یافت.

منبع : اصفهان آهن