ورق سیاه

ردیفضخامتحالتابعادمحل بارگیریقیمتتاریخ
۱۲رول۱.۲۵اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
۲۳رول۱.۵اصفهان۲۱۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۳۴رول۱.۵اصفهان۱۹۷۵۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۵رول۱.۵اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
۵۶رول۱.۵اصفهان۱۶۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۸رول۱.۵اصفهان۱۵۱۵۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۷۱۰رول۱.۵اصفهان۱۵۱۵۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۸۱۲رول۱.۵اصفهان۱۵۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۹۱۵رول۱.۵اصفهان۱۵۱۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳

پروفیل

ردیفسایزضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل تحویلقیمتتاریخ
۱۸۰*۸۰۲/۵۶۳۸اصفهان۲۱۵۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۲۹۰*۹۰۳۶۵۱اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۳۱۰۰*۱۰۰۳۶۵۶اصفهان۲۱۱۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۱۲۰*۱۲۰(ستونی۳)۳۶۱۳۶اصفهان۲۱۱۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۵۲۰*۱۰۲۶۵.۷اصفهان۲۲۴۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۲۰*۳۰۲۶۹.۵اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۷۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۲۳۲۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۸۵۰*۵۰۲۶۱۹اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۹۶۰*۶۰۲۶۲۳اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۰۴۰*۴۰۲۶۱۵اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۱۷۰*۷۰۲۶۲۷اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۲۸۰*۴۰۲۶۲۳اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳

پروفیل Z

ردیفارتفاعضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل بارگیریقیمتتاریخ
۱
۱۸۲۶۳۰اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۲۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۳۱۸۳۶۴۶اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۲۰۲/۵۶۴۱اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۵۲۰۳۶۴۹اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۲۲۲.۵۶۴۳اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۷۲۲۳۶۵۲اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳

میلگرد

ردیفسایزحالتطولمحل بارگیریقیمتتاریخ 
۱۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
۲۱۴شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۳۱۶شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۱۸شاخه آجدار۱۲اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
۵۲۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۲۲شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۲۷۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۷۲۵شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۸۲۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۲۷۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۹۳۲شاخه آجدار۱۲اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
پشتیبانی
سلام دوست عزیز! کمک نیاز دارید؟
سلام دوست عزیز! به کویر سوله خوش آمدید ، سوالی اگر هست در خدمتیم!