شهرک صنعتی چابهار

سوله شرکت آریا تجارت

عنوان پروژه : سوله شرکت آریا تجارت

مجری : شرکت کویر سوله

مدت زمان انجام کار : ۳۰ روز کاری

مشخصات سالن :

عرض سالن (۱۲+۲۴+۱۲) متر تعداد قابها ۱۴    عدد
طول سالن ۷۸  متر بار جرثقیل سقفی ۱۰   تن
سرپناه عرضی ۱+۱   متر ارتفاع ستون کنار ۱۰    متر
سرپناه طولی ۱+۱   متر فاصله قابها ۶ متر
مساحت کل ۳۶۸۰ متر مربع نوع رنگ سرمه ای

آدرس پروژه : کاشان ، شهرک صنعتی فتح المبین