شرکت صنایع غذایی پروتئین غزال مکران

سوله شرکت صنایع غذایی پروتئین غزال مکران

عنوان پروژه: سوله شرکت صنایع غذایی پروتئین غزال مکران

مجری : شرکت کویر سوله

کارفرما : مهندس ابراهیمی

تاریخ شروع : ۹۷/۰۳/۲۴

تاریخ پایان :  ۹۷/۰۴/۲۴

مدت زمان انجام کار : ۳۰ روز کاری

نیروی کار مصرف شده :

مشخصات پوشش سقف :

پوشش سقف با ساندویچ پانل ۴ سانتی با فوم پلی یوتان و ورق گالوانیزه رنگی 

مشخصات سالن :

عرض سالن ۱۵  متر تعداد قابها ۵    عدد
طول سالن ۲۴   متر بار جرثقیل سقفی _   تن
سرپناه عرضی ۱+۱     متر ارتفاع ستون کنار ۷    متر
سرپناه طولی ۱+۱      متر فاصله قابها ۶    متر
مساحت کل ۳۴۰     مترمربع نوع رنگ بدون رنگ

آدرس پروژه :  استان سیستان و بلوچستان –شهرستان چابهار-شهرک صنعتی کنارک – شرکت صنایع غذایی پروتئین غزال مکران