فولاد

سوله شرکت آلومینیوم صنعتی مارال

کارفرما : شرکت آلومینیوم صنعتی مارال

مجری : شرکت کویر سوله

مدت زمان انجام کار : ۲۰روز کاری

مشخصات پوشش سقف :

ورق مصرفی گالوانیزه  آبی اصفهان پشم شیشه ۲ اینچ مسلح
ضخامت ورق ۵/۰ توری مرغی  چشم ریز ¾ اینچ دو میل

مشخصات سالن :

عرض سالن ۱۵+۱۵+۱۵ متر تعداد قابها  عدد
طول سالن ۵۴ متر بار جرثقیل سقفی ۵ تن  
سرپناه عرضی ۱+۱   متر ارتفاع ستون کنار ۸    متر
سرپناه طولی ۱+۱    متر فاصله قابها –    متر
مساحت کل    مترمربع نوع رنگ آبی

آدرس پروژه : شهرک صنعتی شمس آباد