کارخانه پروفیل حبیبی اراک

سوله کارخانه پروفیل حبیبی اراک

عنوان پروژه : سوله کارخانه پروفیل حبیبی اراک

مجری : شرکت کویر سوله

کارفرما :مهندس حبیبی

تاریخ شروع : ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

تاریخ پایان : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

مدت زمان انجام کار : ۱۴۰ روز کاری

مشخصات پوشش سقف :

ورق مصرفی گالوانیزه پشم شیشه ۱ اینچ
نوع ورق ۵/۰  قرمز توری مرغی چشم ریز

مشخصات سالن:

عرض سالن ۲۰     متر تعداد قابها ۱۱ قاب
طول سالن ۶۰     متر بار جرثقیل سقفی ۵ تن
سرپناه عرضی ۱+۱  متر ارتفاع ستون کنار ۹ متر
سرپناه طولی ۱+۱  متر فاصله قابها ۶ متر
مساحت کل ۱۳۶۴  متر نوع رنگ زینک کرومات آبی

آدرس پروژه :  اراک – جاده تهران – ۲۰ متری حدید – سوله کارخانه پروفیل حبیبی