کویر سوله

سوله شرکت چای کاپیتان

کارفرما : شرکت چای کاپیتان  

مجری : شرکت کویر سوله

مدت زمان انجام کار : ۲۰روز کاری

مشخصات فونداسیون :

مشخصات پوشش سقف :

ورق مصرفی گالوانیزه  قرمز پشم شیشه ۲ اینچ مسلح
ضخامت ورق ۵/۰ کارتن پلاست دو میل

مشخصات سالن :

عرض سالن ۲۵ متر تعداد قابها  عدد
طول سالن ۵۴ متر بار جرثقیل سقفی —  
سرپناه عرضی ۱+۱   متر ارتفاع ستون کنار ۱۰    متر
سرپناه طولی ۱+۱    متر فاصله قابها ۶    متر
مساحت کل    مترمربع نوع رنگ

آدرس پروژه : شهرک صنعتی عباس آباد