کویر سوله

سوله شرکت هسته حفاری آریانا

کارفرما : شرکت هسته حفاری آریانا

مجری : شرکت کویرسوله

عرض : (٢٢+٢٢+٢٢)متر
طول ۶۶متر
ارتفاع ٧متر

پشتیبانی
سلام دوست عزیز! کمک نیاز دارید؟
کویر سوله
سلام دوست عزیز! به کویر سوله خوش آمدید ، سوالی اگر هست در خدمتیم!