کویر سوله

سوله شرکت سعد مکران

کارفرما : شرکت سعد مکران

مجری : شرکت کویر سوله

عرض : ٢٠متر
طول: ۶٠ متر
ارتفاع : ۶متر

پشتیبانی
سلام دوست عزیز! کمک نیاز دارید؟
کویر سوله
سلام دوست عزیز! به کویر سوله خوش آمدید ، سوالی اگر هست در خدمتیم!