آتش نشانی

سوله ستاد کل آجا – آتش نشانی

عنوان پروژه : سوله ستاد کل آجا

مجری : شرکت کویر سوله

کارفرما : مهندس حاجلو

تاریخ شروع : ۹۷/۰۷/۲۳

تاریخ پایان : ۹۷/۰۸/۲۳

مدت زمان انجام کار : ۳۰  روز کاری

نیروی کار مصرف شده :

مشخصات فونداسیون :

متریال مصرفی :

مشخصات پوشش سقف :

ورق مصرفی گالوانیزه پشم شیشه دو اینچ مسلح
نوع ورق ۵/۰ توری چشم ریز

ابعاد سالن :

عرض سالن ۱۵     متر تعداد قابها ۵ قاب
طول سالن ۲۰     متر بار جرثقیل سقفی ——
سرپناه عرضی ۱+۱   متر ارتفاع ستون کنار ۶ متر
سرپناه طولی ۱+۱  متر فاصله قابها ۵ متر
مساحت کل ۳۷۴  متر نوع رنگ آبی نیسانی

آدرس پروژه : تهران، ستاد کل آجا، قسمت آتش نشان – سوله ستاد کل آجا                                                                       

: