سرانه جهانی مصرف فولاد

انجمن جهانی فولاد خبر داد: سرانه جهانی مصرف فولاد در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۲۲۴کیلو و ۵۰۰ گرم افزایش یافت. این در حالی است که سرانه مصرف ایران در مرز ۲۳۸ کیلوگرم قرار دارد که از میانگین جهانی بالاتر است.

سرانه مصرف فولاد در ایران طی سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۳۸ کیلو و ۵۰۰گرم به ثبت رسید که بالاتر از میانگین مصرف جهانی است. با این حال سرانه مصرف در ایران نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی (۲۴۵کیلو و ۹۰۰ گرم ) کاهش یافته است. طی این مدت، بیشترین سرانه مصرف با یک هزار و ۴۷ کیلو و ۲۰۰ گرم متعلق به کره جنوبی بود. کمترین میزان مصرف نیز با ۵ کیلو و ۳۰۰گرم در ونزوئلا اعلام شده است.

انجمن جهانی فولاد World Steel Association در جدیدترین گزارش خود از افزایش سرانه جهانی مصرف فولاد در سال ۲۰۱۸ میلادی خبر داد. سرانه جهانی مصرف این محصول از ۲۱۶ کیلو و ۳۰۰گرم در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲۲۴ کیلو و ۵۰۰ گرم در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

سرانه مصرف این محصول در اتحادیه اروپا ۳۳۲ کیلو و۹۰۰ گرم، در منطقه CIS سرانه مصرف۱۹۳ کیلوو ۷۰۰ گرم، منطقه NAFTA سرانه مصرف ۲۸۹ کیلو گرم، آفریقا ۲۸ کیلو و ۷۰۰ گرم، آمریکای مرکزی و جنوبی ۸۳ کیلو و ۷۰۰ گرم، آسیا ۲۸۳ کیلو و ۵۰۰ گرم و خاورمیانه ۱۹۷ کیلو و یکصد گرم عنوان شده است.

رشد مصرف جهانی فولاد

انجمن جهانی فولاد مصرف جهانی این محصول در سال ۲۰۱۸ میلادی را یک میلیارد و ۷۱۲ کیلو و یکصد گرم اعلام کرد. مصرف جهانی فولاد در سال ۲۰۱۷ میلادی یک میلیارد و ۶۳۲ کیلو و ۵۰۰ گرم ثبت شده است.

مصرف فولاد ایران در سال گذشته میلادی ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود که حاکی ازکاهش مصرف نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی(۲۰میلیون تن) است. طی سال گذشته میلادی چین با مصرف ۸۳۵ میلیون تن بیشترین میزان مصرف فولاد را به خود اختصاص داد. کمترین میزان مصرف نیز با ۲۰۰هزار تن متعلق به ونزوئلا بود.

همچنین میزان مصرف فولاد دراتحادیه اروپا ۱۶۹ میلیون و ۷۰۰هزارتن، کشورهای CIS مقدار ۵۶ میلیون و ۲۰۰هزار تن، منطقهNAFTA مقدار ۱۴۲میلیون و ۹۰۰ هزارتن، آفریقا ۳۷ میلیون تن، آمریکای مرکزی و جنوبی ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزارتن، آسیا یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و خاورمیانه ۵۰ میلیون و یکصد هزار تن اعلام شد.

منبع : فولاد ۲۴