سوله پادگان ولایت

سوله کارخانه آلومینیوم اراک

عنوان پروژه: کارخانه آلومینیوم اراک

مجری : شرکت کویر سوله

کارفرما : مهندس حاجلو

تاریخ شروع : ۱۸/۰۵/۱۳۹۷

تاریخ پایان :  18/06/1397

مدت زمان انجام کار : ۳۰ روز کاری

نیروی کار مصرف شده :

مشخصات فونداسیون :

متریال مصرفی :

مشخصات پوشش سقف :

ورق مصرفی گالوانیزه پشم شیشه دو اینچ مسلح
نوع ورق ۵/۰ توری  

ابعاد سالن :

عرض سالن ۴۰/۲۸     متر تعداد قابها ۹ قاب
طول سالن ۴۸    متر بار جرثقیل سقفی ——
سرپناه عرضی ۱+۱   متر ارتفاع ستون کنار ۵ متر
سرپناه طولی ۱+۱  متر فاصله قابها ۶  متر
مساحت کل ۱۵۲۰  متر نوع رنگ آبی نیسانی