بازار فولاد در یک نگاه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

در مبادلات روز یکشنبه بازار فولاد ، قیمت پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان میلگرد ثابت اعلام شد. بازار فولاد ، تیرآهن، لوله و قوطی آهن کاهشی شد. نرخ سایر محصولات فولادی بدون تغییر ماند. در بخش محصولات ذوبی نیز، قیمت میلگرد و تیرآهن در کارخانه و انبار کاهش داشت. بازار شمش فولادی هم نسبت به آخرین نرخ‌های اعلامی تغییر چندانی نداشت.

_ میلگرد اکثر کارخانه ها⬅️ بدون تغییر
🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان ⬅️ ۵۰ تا ۶۰ تومان کاهش
🔻 تیرآهن ذوب آهن اصفهان ⬅️ ۵۰ تا ۱۰۰ تومان کاهش
_ نبشی , ناودانی , سپری ⬅️ بدون تغییر
_ ورق سیاه , ورق رنگی , روغنی , گالوانیزه ⬅️ بدون تغییر
🔻لوله صنعتی , داربستی , گالوانیزه ⬅️ ۳۰ تا ۱۰۰ تومان کاهش
_ لوله مبلی , گازی ⬅️ بدون تغییر
🔻 قوطی آهن ⬅️ ۳۰ تا ۵۰ تومان کاهش
_ محصولات مفتولی ⬅️بدون تغییر
_ شمش فولادی ⬅️ بدون تغییر

منبع : فولاد ۲۴