بازار تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

کویر سوله


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

◽️اکثر کارخانه‌های میلگردو شمش قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام کردند.

◽️نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه‌‌ و بنگاه، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

◽️نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

◽️نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، روغنی و رنگی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

◽️نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

◽️نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل z، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

◽️نرخ انواع لوله (داربستی، صنعتی، مبلی و گازی)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

◽️ نرخ نبشی، ناودانی و سپری، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

◽️محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد. _نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.


منبع : اصفهان آهن