بازار به تار یخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی و پروفیل زد بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ ورق کاویان افزایش یافت و نرخ قوطی پروفیل و پروفیل زد، لوله گازی و ورق سیاه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته ۱۰ تومان افزایش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۱۲ الی ۴۵ هزار تومان افزایش یافت.

_ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان درکارخانه، نسبت به روز گذشت بدون تغییر اعلام شد.

??_ نرخ انواع ورق سیاه، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومان کاهش یافت. ورق کاویان ۵۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت و نرخ ورق (اکسین، گالوانیزه،رنگی و روغنی ) بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت.

_?نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی و مبلی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد. نرخ لوله گازی ۱۶۵ تومان کاهش یافت.

_ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته ۲۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن