بازار به تار یخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی و پروفیل زد بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ ورق کاویان افزایش یافت و نرخ قوطی پروفیل و پروفیل زد، لوله گازی و ورق سیاه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته ۱۰ تومان افزایش یافت.

🔺تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۱۲ الی ۴۵ هزار تومان افزایش یافت.

_ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان درکارخانه، نسبت به روز گذشت بدون تغییر اعلام شد.

🔻🔺_ نرخ انواع ورق سیاه، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومان کاهش یافت. ورق کاویان ۵۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت و نرخ ورق (اکسین، گالوانیزه،رنگی و روغنی ) بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت.

_🔻نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی و مبلی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد. نرخ لوله گازی ۱۶۵ تومان کاهش یافت.

_ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته ۲۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن