بازار به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی و کارخانجات میلگرد بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن کاهش یافت . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، شمش فولادی قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۵ الی ۳۵ تومان افزایش یافت.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

_ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

_ قیمت انواع لوله های فولادی (مبلی، گازی، صنعتی و داربستی )، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، روغنی و رنگی )، در مقایسه با روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ نبشی ،ناودانی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ محصولات مفتولی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.


منبع : اصفهان آهن