بازار به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . محصولات ذوبی ،تیرآهن و میلگرد افزایش یافت.نرخ قوطی پروفیل کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

🔺اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه‌‌، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۵۰ تومان افزایش یافت.

🔺نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه‌، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۵۰ تومان افزایش یافت.

🔺نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۲۵ هزار تومان افزایش یافت.

🔴 نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت.

🔴 نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔴 نرخ انواع لوله (داربستی، صنعتی، مبلی و گازی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔴 نرخ نبشی و ناودانی، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔴 محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ تومان افزایش یافت.

منبع : اصفهان آهن