بازار به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

_🔻اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند برخی نیز قیمت خود را ۲۰ الی ۵۰ تومان کاهش دادند.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

_ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻 تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۵ الی ۲۵ هزار تومان کاهش یافت.

_ نرخ انواع ورق (سیاه، رنگی، روغنی و گالوانیزه )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

_ نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی، گازی و مبلی)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

➖ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، اعلام نشد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته ۴۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن