کاهش قیمت تیرآهن سبک – بازار تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد بدون تغییر و اکثر محصولات فولادی کاهش یافت. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن سبک کاهش یافت. نرخ تیرآهن سنگین بدون تغییر اعلام شد و نرخ لوله گازی، داربستی و پروفیل زد و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد

_🔻اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند برخی نیز قیمت خود را ۲۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش دادند.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه،نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۹۰ تومان کاهش یافت.

🔻_ تیرآهن سبک ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت. تیر سنگین کارخانه بدون تغییر اعلام شد.

_ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ انواع ورق (سیاه، رنگی، روغنی و گالوانیزه )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت. نرخ پروفیل زد بدون تغییر اعلام شد.

🔻_ نرخ انواع لوله ( صنعتی و مبلی)، نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۵۰۰ تومان کاهش یافت. نرخ لوله داربستی و گازی بدون تغییر اعلام شد.

🔻 قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت .

🔻 محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت .

_ نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.


منبع : اصفهان آهن