بازار امروز در یک نگاه – اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


بازار امروز در یک نگاه : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . محصولات ذوبی ،تیرآهن با تغییرات اعلام شد و میلگرد در اکثر سایزها بدون تغییر اعلام شد. لوله داربستی و صنعتی و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند.

_ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه‌‌ و بنگاه، در مقایسه با روز گذشته در اکثر سایزها بدون تغییر اعلام شد.

⚪️ نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه‌‌، در مقایسه با روز گذشته با تغییرات اعلام شد.

? نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

_ نرخ انواع ورق (سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

? _ نرخ انواع لوله (داربستی و صنعتی )در مقایسه با روز گذشته ۵۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت. لوله مبلی و گازی بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ نبشی، ناودانی و سپری، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

? نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته ۳۰ تومان افزایش یافت.

منبع : اصفهان آهن