بازار آهن و میلگرد – تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد کاهش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ ( ورق سیاه ،نبشی و ناودانی ) و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش دادند.

🔻 اکثر کارخانه‌های میلگرد، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ الی ۱۵۰ تومان کاهش دادند.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته ۳۰ الی ۱۵۰ تومان کاهش یافت .

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان کاهش یافت.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ الی ۱۳۰ تومان کاهش یافت.

🔻◽️نرخ انواع ورق سیاه ، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.ورق (اکسین ، کاویان ،گالوانیزه،روغنی و رنگی) بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل z ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ انواع لوله ( داربستی ، صنعتی ،گازی و مبلی ) ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻 قیمت نبشی،ناودانی و سپری ، در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ الی ۲۶۰ تومان کاهش یافت.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن