بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت. نرخ ورق گالوانیزه ، اکسین، ناودانی افزایش یافت. ورق سیاه کاهش یافت. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی نیز بدون تغییر اعلام شد.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، گالوانیزه قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز پنجشنبه ۱۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

🔺نرخ میلگرد ذوب‌ آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز پنجشنبه ۵ الی ۳۵ تومان افزایش یافت.

_نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز پنجشنبه ۴۰ الی ۲۰۰ تومان افزایش یافت.

🔻🔺_نرخ انواع ورق سیاه، در مقایسه با روز پنجشنبه ۵۰ تومان کاهش یافت. نرخ ورق (اکسین و گالوانیزه)، ۵۰ الی ۲۵۰ تومان افزایش یافت. ورق رنگی و روغنی بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل z، در مقایسه با روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی، مبلی و گازی )، در مقایسه با روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

🔺 نرخ نبشی، ناودانی و سپری، در مقایسه با روز پنجشنبه ۵۰ تومان افزایش یافت.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.


منبع: اصفهان آهن