بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن ذوب آهن افزایش یافت. نرخ (ورق سیاه، گالوانیزه، رنگی، روغنی، نبشی، ناودانی ) و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

🔺 اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۵۰ تومان افزایش یافت.

🔺نرخ میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۶۰ تومان افزایش یافت.

🔺تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۳۰ تومان افزایش یافت .

🔺تیرآهن ذوب‌ آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۵ الی ۴۰ هزار تومان افزایش یافت .

🔺◽️نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی)، نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۴۵۰ تومان افزایش یافت .ورق اکسین و کاویان ، بدون تغییر اعلام شد.

◽️ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

◽️نرخ انواع لوله (داربستی، صنعتی، گازی و مبلی)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۱۲۰ تومان افزایش یافت.

◽️محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته ۱۰ تومان افزایش یافت.


منبع: اصفهان آهن