بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت. نرخ ورق گازی، قوطی پروفیل و پرفیل زد کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

⚪اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۳۰ تومان افزایش یافت.

? تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۳ الی ۴۰ هزار تومان افزایش یافت.

? تیرآهن سنگین ذوب‌آهن اصفهان درکارخانه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۴۰ تومان افزایش یافت.

⚪نرخ انواع ورق ( ورق سیاه، ورق گالوانیزه، روغنی و رنگی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت.

⚪?نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی و مبلی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد. لوله گازی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان کاهش یافت.

⚪ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.


منبع : اصفهان آهن